Webbutik

Jordbrukets utveckling i norra Sverige under åren 2014 - 2018

Detta är den årliga rapporten om nationellt stöd till jordbruk i norra Sverige som
varje år skickas till EU-kommissionen.

Rapporten redovisar hur mycket stöd som Jordbruksverket har betalat ut till
produktionsgrenarna mellan år 2014 och 2018. I rapporten ges också en analys
av landsbygdens utveckling i norra Sverige och de effekter som det nationella
stödet har haft i områdena.

Den största delen av det nationella stödet ges till produktion och transport av
komjölk. Dessutom ges nationellt stöd till produktion av getter, slaktsvin, smågrisar, ägg, potatis, bär och grönsaker.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
70
Utgiven:
2019-06-28
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA19:11
Författare:
Linnéa Asplund, Andreas Emilsson, Gustav Helmers, Thord Karlsson, Peder Larsson, Svante Nilsson
Anvisning: