Webbutik

Produktivitet - grunden för konkurrenskraft, en genomgång av grundläggande begrepp

Denna rapport ingår som en del av Jordbruksverkets projekt om ett konkurrenskraftigt jordbruk. Projektet syftar till att sprida kunskap om vad konkurrenskraft innebär och vad som påverkar konkurrenskraften för företagare inom den svenska primärproduktionen. Denna rapport ska ge en allmän introduktion till vad som avses med begrepp som produktivitet, effektivitet och konkurrenskraft samt hur dessa hänger samman. Dessutom ska rapporten ge en bild av nuläget för svenskt jordbruk.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2014-12-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA14:26
Författare:
Bengt Johnsson
Anvisning: