Webbutik

Marknadsöversikt 2014, Färska frukter och grönsaker

Rapporten beskriver marknaden för färska frukter och grönsaker. Den tar upp produktion, konsumtion, priser och handel, och redogör också för huvuddragen i de regler som gäller för sektorn.

Marknadsöversikten kommer ut med två eller tre års mellanrum. Närmast föregående översikt kom i januari 2013. Senare under 2013 publicerade Jordbruksverket en hel del information om frukt- och grönsakssektorn i ett annat format, nämligen i en reviderad version av Sveriges nationella strategi för sektorn.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
100
Utgiven:
2014-11-27
Pris exkl moms:
86 kr
Pris inkl moms:
91 kr
Artikelnr:
RA14:22
Författare:
Katarina Johansson
Anvisning: