Webbutik

Årsrapport landsbygdsprogrammet 2013

  • Hela programbudgeten är beslutad och nästan 90 procent av programbudgeten är utbetald.
  • Totalt får ca 50 700 lantbrukare ersättning för miljövänligt jordbruk. Närmare 2 100 000 hektar jordbruksmark täcks av åtminstone ett åtagande för miljövänligt jordbruk vilket motsvarar knappt 90 procent av målet.
  • Av företagen som fått stöd inom åtgärden Modernisering av jordbruksföretag har mer än 4 800 årsarbetskrafter fått en förbättrad arbetsmiljö som resultat av gjorda investeringar. Inom området diversifiering, turism och mikroföretagande har det skapats cirka 3 500 arbetstillfällen, inom Leader  
    2 600 arbetstillfällen och cirka 28 000 personer har fått tillgång till bredband från de investeringar som var avslutade sista december 2013.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
156
Utgiven:
2014-09-18
Pris exkl moms:
80 kr
Pris inkl moms:
85 kr
Artikelnr:
RA14:17
Författare:
Anvisning: