Webbutik

Vägar framåt

– En behovskartläggning av fäbodbruket i Sverige

Vad behöver det svenska fäbodbruket för att kunna utvecklas, väcka intresse hos
allmänheten och underlätta för generationsskifte? Denna rapport kartlägger behoven hos det svenska fäbodbruket och lämnar förslag på handlingsplaner för att ta itu med de största identifierade utmaningarna hos fäbodbruket.

Illustrativ sammanfattning
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
84
Utgiven:
2018-02-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR439
Författare:
Pierre Adolfsson, Malin Johansson
Anvisning: