Meny
Webbutik

Myndigheters kostnader och åtgärder vid hantering av EU-stöd 2013

Denna rapport är en redovisning av uppdrag ”Kostnader för EU-stöd” som återfinns i Jordbruksverkets regleringsbrev. Jordbruksverket ska till Regeringskansliet redovisa myndigheters totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöd.

Redovisningen ska även omfatta genomförda åtgärder för att minska administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning. Vilka kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster som uppnåtts under året ska också redovisas.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
98
Utgiven:
2014-05-08
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA14:10
Författare:
Viveka Pehrsson, Elisabeth Johansson, Eila Mårtensson
Anvisning: