Webbutik

Naturbetesmarker - en resurs i mjölkproduktionen

Naturbetesmarker är värdefulla marker som hävdats med slåtter och bete genom århundraden. Den biologiska mångfalden av såväl växter som djur har gynnats genom att konkurrensstarka växter har hållits tillbaka. Kvar finns växter som tål bete, de är ofta lågvuxna och bildar en tät grässvål. Artrikedomen är stor och gör naturbetesmarkerna unika. 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
12
Utgiven:
2023-01-10
Pris exkl moms:
32 kr
Pris inkl moms:
34 kr
Artikelnr:
JO23:21
Författare:
Anvisning: