Webbutik

Naturbetesmarker - en resurs i vår hästhållning

Naturbetesmarker är värdefulla för oss alla. De ger en skönhetsupplevelse och är betydelsefulla för friluftsliv och rekreation, men är också viktiga kulturmiljöer, innehåller en stor biologisk mångfald och är klimatsmarta genom att de binder koldioxid i träd och buskar. Dessutom producerar de foder utan vare sig gödsling, jordbearbetning eller sådd och kan skördas direkt av betande djur.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
12
Utgiven:
2024-01-10
Pris exkl moms:
24 kr
Pris inkl moms:
25 kr
Artikelnr:
JO23:20
Författare:
Anvisning: