Webbutik

Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen

Med mer blommande växter och skyddande miljöer i odlingslandskapet kan vi gynna nyttodjuren och samtidigt förbättra pollineringen och förstärka det biologiska växtskyddet i våra odlade grödor. Skriften sammanfattar lärdomar från ett projekt där Jordbruksverket, tillsammans med odlare och rådgivare, studerat hur vi praktiskt kan arbeta med åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i grönsaks- och bärodlingar.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
74
Utgiven:
2020-10-01
Pris exkl moms:
80 kr
Pris inkl moms:
85 kr
Artikelnr:
JO20:7
Författare:
Elisabeth Ögren
Anvisning: