Webbutik

Årsrapport fiskeriprogrammet 2013

Den Europeiska fiskerifonden, EFF, fastställer villkor och förutsättningar för stöd till fiskerinäringen för perioden 2007–2013. Stöden hanteras genom program. Det svenska fiskeriprogrammet har en budget på ca 55 miljoner euro (490 miljoner kr) 
EFF-medel från EU och förutsätter en nationell medfinansiering på 50 miljoner euro (450 miljoner kronor).

Programmets mål är att:
  • Kapaciteten i den svenska fiskeflottan ska minska så att fiskeansträngningen anpassas till en långsiktigt hållbar beståndssituation
  • Lönsamheten i fiskerinäringen ska öka
  • Främja sysselsättning på landsbygden i anslutning till fiskerinäringen
  • De negativa miljöeffekterna orsakade av svensk fiskerinäring ska minska
  • Bidra till hållbar miljö och naturliga fiskbestånd.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
80
Utgiven:
2014-08-15
Pris exkl moms:
75 kr
Pris inkl moms:
80 kr
Artikelnr:
RA14:15
Författare:
Anvisning: