Meny
Webbutik

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin

– årsrapport 2022

Jordbruksverket har i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter göra en årlig uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2022.

Rapporten visar hur livsmedelskedjan har utvecklats utifrån livsmedelsstrategins övergripande mål och målen för de tre strategiska områdena. Rapporten studerar även livsmedelsproduktionens produktivitet, miljö- och resurseffektivitet och diskuterar hur livsmedelskedjan utvecklats i olika regioner. I rapporten följs ett urval av åtgärder i livsmedelsstrategins första och andra handlingsplan upp.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
224
Utgiven:
2022-03-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA22:2
Författare:
Camilla Burman, Andreas Davelid, Tobias Häggmark, Sandra Lindström
Anvisning: