Webbutik

Biologiska hot mot honungsbin

Biologiska hot mot honungsbin kan få negativ effekt på både livsmedelstryggheten och den biologiska mångfalden i Sverige.
Utanför Sverige finns ett antal skadegörare som på sikt kan komma att utgöra ett hot mot den svenska biodlingen. Rapporten visar vad vi har gjort och vad som ytterligare behöver göras för att ha en bra beredskap mot dessa så kallade exotiska skadegörare.

Denna rapport är del 1 i en rapportserie. Del 2 handlar om biologiska hot mot humlor.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2020-05-18
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:7
Författare:
Eva Forsgren, Magnus Gröntoft, Ingrid Karlsson, Preben Kristiansen, Joachim de Miranda, Thorsten Rahbek Pedersen (Red.)
Anvisning: