Meny
Webbutik

Utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

- årsrapport år 2020, kortversion

Jordbruksverket har i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter göra en årlig uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2020.

Rapporten visar hur livsmedelskedjan har utvecklats utifrån livsmedelsstrategins övergripande mål. Rapporten studerar även sambanden mellan utbildningsnivå och produktivitet samt utbildningsnivå och förädlingsgrad. I rapporten diskuteras också i vilken utsträckning ett urval av åtgärder i livsmedelsstrategins handlingsplan kan bidra till livsmedelsstrategins mål.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
30
Utgiven:
2020-03-31
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA20:3kort
Författare:
Camilla Burman, Sara Johansson, Andreas Davelid
Anvisning: