Meny
Webbutik

Framtida svensk odlingsvärdeprovning (VCU)

Jordbruksverket har i dialog med företrädare för svensk sortprovning analyserat brister och möjligheter i dagens officiella odlingsvärdeprovning (VCU). Jordbruksverket föreslår olika åtgärder av såväl föreskrivande som frivillig karaktär. Särskilt framhålls vikten av att förtydliga de enskilda aktörernas ansvar samt att kvalitetssäkra sortprovningskedjan. Genomförandet av direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG) kan möjligen medföra ökade kostnader för odlingsvärdeprovning. Den pågående översynen av EU:s lagstiftning för växtförökningsmaterial kommer sannolikt också att påverka den framtida officiella odlingsvärdeprovningen. Kostnaderna för de inledande åtgärderna bör till övervägande del kunna täckas genom samfinansiering av anslag och avgifter. Rapporten är tänkt som ett strategiskt underlag i det fortsatta interna arbetet, liksom för sortprovningens parter.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2014-02-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA13:12
Författare:
Jens Weibull
Anvisning: