Webbutik

Buskar och träd behövs på slätten

Träd och buskar ger mat, boplatser och skydd för djuren i odlingslandskapet. De erbjuder också spridningsvägar mellan olika biotoper i landskapet. En ökad biologisk mångfald ger fler ekosystemtjänster som ökad pollinering, mer vilt och fler nyttodjur som kan hålla tillbaka skadeinsekter.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2019-12-04
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR518
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: