Webbutik

Fladdermössen i landskapet

Den här skriften om fladdermöss riktar sig främst till jord- och skogsbrukare, men kan också vara av intresse för andra naturintresserade. Syftet är att öka kunskapen om en av våra mindre kända djurgrupper och att beskriva hur fladdermössen påverkas av olika åtgärder inom jord- och skogsbruk. Vi vill visa hur fladdermössens landskap ser ut, och ge tips på vad man kan göra för att gynna fladdermöss och andra arter med liknande krav.
Skriften har tagits fram i samarbete mellan Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
26
Utgiven:
2000
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:17
Författare:
Johnny de Jong
Anvisning: