Webbutik

Grod- och kräldjur i landskapet

Informationsmaterialet berättar om våra svenska grod- och kräldjur, vilka arter det finns i landet, var de lever och vad man kan göra för att gynna djuren i landskapet. Alla grod- och kräldjur är fridlysta och många arter har också blivit ovanliga i markerna. Det är främst förändringar i jordbruks- och skogslandskapet som har minskat antalet livsmiljöer för grodor, paddor, vattensalamandrar, ormar och ödlor. Informationsmaterialet riktar sig i första hand till jordbrukare och markägare. Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
30
Utgiven:
2005
Pris exkl moms:
18 kr
Pris inkl moms:
19 kr
Artikelnr:
OVR3:26
Författare:
Lisa Karlsson, Anna Jonsson
Anvisning: