Webbutik

Brist på vatten - konsekvenser för lantbruket

Johan Gottfridsson, HS Konsult AB, har tagit fram denna rapport på uppdrag av Jordbruksverket. Syftet med rapporten är att beskriva hur lantbruksnäringen i olika delar av Sverige påverkades av låga grundvattennivåer respektive brist på ytvatten under 2017. Även andra väderfaktorer med stor påverkan på lantbruket beskrivs.

Informationen samlades in genom intervjuer med rådgivare inom växtodling och djurhållning, LRF-tjänstemän, försäljare, slakterier och länsstyrelser runt om i landet. Nederbördsdata hämtades från SMHI och lantbruksstatistik från SCB. Årets väder- och vattenrelaterade konsekvenser beskrivs i olika delar av landet och i slutet av rapporten summeras informationen på nationell nivå.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
18
Utgiven:
2018-02-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR438
Författare:
Johan Gottfridsson, Hushållningssällskapet
Anvisning: