Webbutik

Så odlar du ekologisk spannmål i västra Sverige

Västra Sverige har många regndagar och höga nederbördsmängder. Detta påverkar den ekologisk växtodlingen. Mekanisk ogräsbekämpning och jordbearbetningar efter skörd måste ofta skjutas upp och blir därmed inte utförda vid optimal tidpunkt. Förebyggande åtgärder som väl fungerande dränering, bra markstruktur och en varierad växtföljd med vall, vår och höstgrödor i omväxling är därför extra viktigt. När grundförutsättningarna är uppfyllda och det finns god tillgång på växtnäring är avkastningspotential i västra Sverige hög.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
4
Utgiven:
2018-07-24
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR300_3
Författare:
Sofia Kämpe Katarina Holstmark
Anvisning: