Webbutik

Ärter och annan trindsäd

I denna skrift beskrivs de olika trindsädesslagen ärter, åkerböna, vicker och lupin. Det är grödor
som i större eller mindre omfattning odlas i Sverige. Tyngdpunkten är lagd på biologi och odling,
men det finns även naturliga kopplingar till teknik och utfodring

Materialet är finansierat med medel ur Landsbygdsprogrammet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
62
Utgiven:
1999
Pris exkl moms:
60 kr
Pris inkl moms:
64 kr
Artikelnr:
JO99:9
Författare:
Ulla Johansson
Anvisning: