Webbutik

Ekologisk odling av ärter

Ärter är bra omväxlingsgrödor och fixerar sitt eget kväve från luften.
- Ärter ska odlas i bra struktur, undvik därför täta fuktiga jordar.
- Ärter har svag konkurrensförmåga mot ogräs, planera alltid för en mekanisk ogräsharvning innan uppkomst.
- I växtföljden ska man inte odla ärter eller åkerböna oftare än vart åttonde år.
Ärternas avkastning varierar ganska mycket, men i genomsnitt 3- 3,5 ton per ha. Proteinhalten i ärter ligger runt 23 procent. Värdet av ärter i utfodringen är relaterad till proteinkvaliteten. Ärter har lågt innehåll av svavelhaltiga aminosyror men i gengäld en hög halt av lysin vilket gör att den väl kompletterar spannmålen väl i en foderblandning.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
8
Utgiven:
2022-11-03
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
JO22:10
Författare:
Katarina Holstmark
Anvisning: