Meny
Webbutik

Skyddsavstånd och zoner i odlingslandskapet

- minskad komplexitet och ökad miljönytta

Detta är ett samverkansprojekt inom ramen för Miljömålsrådet. Samverkande myndigheter har varit Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen och Skogsstyrelsen. Syftet är att undersöka om det går att förenkla, och så långt det är möjligt, likrikta kraven som ställs på olika skyddsavstånd och zoner och förtydliga hur myndigheten ska tolka kraven för att kunna förbättra tillsynsvägledning och rådgivning.

Underlaget riktar sig i första hand till myndigheter. Det kan sedan utgöra en grund för annat informationsmaterial eller rådgivningsmaterial som tas fram som har en annan målgrupp.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
35
Utgiven:
2020-04-07
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA20:8
Författare:
Elisabeth Bölenius, Carina Carlsson Ross
Anvisning: