Webbutik

Översvämning!

Samhällets krisberedskap och förebyggande arbete när det gäller översvämningar som drabbar jordbrukssektorn

Naturolyckor såsom översvämning, torka och skogsbrand kan få allvarliga konsekvenser för jordbrukssektorn och trädgårdsnäringen. För fisket och vattenbruket kan till exempel stormar orsaka problem. I ett framtida förändrat klimat kommer de extrema väderhändelserna att bli mer omfattande och frekventa. Detta innebär att samhället behöver öka sin förmåga att bedöma konsekvenserna av översvämningar för jordbrukssektorn i ett brett perspektiv och hur konsekvenserna av extrema väderhändelser, som till exempel översvämningar, ska hanteras. Jordbruksverket har därför under åren 2013-2015 drivit ett projekt - ”Ökad förmåga att hantera konsekvenser av allvarliga väderhändelser - översvämningar som modell” - som finansierats av Jordbruksverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Denna rapport sammanfattar resultat och slutsatser från projektet.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
92
Utgiven:
2016-01-27
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA16:1
Författare:
Jennie Wallentin Sofi Sundin Anna Hagerberg Mari Andersson Charlotta Dahlberg Olof Enghag Gwidon Jakowlew Johan Waldner Lars M Widell
Anvisning: