Webbutik

Biogasdrift i arbetsmaskiner, slutrapport av regeringsuppdrag

Rapporten är en komplett slutredovisning av regeringsuppdraget och redovisar genomförande, resultat och slutsatser av MEKA-projektet samt behov av fortsatt arbete.

Rapporten vänder sig till dig som är beslutsfattare inom regeringen, på myndigheter och i kommuner. Rapporten vänder sig också till dig som arbetar med frågor kopplade till alternativa drivmedel, efterkonvertering till dual fuel-drift eller lagstiftningen kring emissioner från arbetsmaskiner.

Engelsk version av rapporten


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2016-04-20
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA15:23
Författare:
Elin Einarsson Lindvall, Svante Törnquist, Olof Enghag, Ella Lundström
Anvisning: