Webbutik

Kvalitet stärker konkurrenskraften för svenskt griskött

Är det svenska grisköttet konkurrenskraftigt ur kvalitetssynpunkt som råvara till förädling respektive helt kött? Rapporten ger en översikt av vad som påverkar det svenska grisköttets kvalitet och en bild av hur olika aktörer i produktionskedjan ser på dessa kvalitetsaspekter. Det görs även internationella jämförelser.

Rapporten ger en lägesbild av det svenska grisköttets kvalitet, dess styrkor och utvecklingsområden.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
68
Utgiven:
2015-12-21
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA15:25
Författare:
Karin Lindow
Anvisning: