Webbutik

Nationell jordartskartering, Matjordens egenskaper i åkermarken

• Nära12 600 nya jordprover har samlats in och analyserats utifrån textur, mullhalt, pH samt halt av växtnäringsämnen
• Data och kartor finns tillgängliga på SLUs och Jordbruksverkets webbplatser
• Den nya jordartskarteringen ger en förbättrad statistik över matjordens egenskaper i åkermarken och den nya jordartskartan har en högre upplösning än tidigare karta
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
44
Utgiven:
2015-09-11
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA15:19
Författare:
Robert Paulsson, Faruk Djodjic, Carina Carlsson Ross, Karin Hjerpe
Anvisning: