Webbutik

Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, årsrapport 2014

• Hela programbudgeten är beslutad och 94 procent av den är utbetald.
• Drygt 5 000 hektar våtmark har anlagts eller restaurerats och nästan 7 600 hektar betesmarker har hägnats in med rovdjursstängsel under programperioden.
• Under programperioden har mer än 5 700 årsarbetskrafter inom företagen fått en förbättrad arbetsmiljö genom gjorda investeringar. Inom området diversifiering, turism och mikroföretagande har det under programperioden skapats cirka 4 300 arbetstillfällen, inom Leader 4 000 arbetstillfällen och cirka 79 000 personer har fått tillgång till bredband från de 352 investeringsprojekt som var avslutade sista december 2014.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
140
Utgiven:
2015-09-23
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
RA15:18
Författare:
Anvisning: