Webbutik

Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, årsrapport 2015 och slutrapport för programmet

  • 99,5 % av den totala budgeten på 37,9 miljarder kronor för landsbygdsprogrammet 2007–2013 har använts.
  • Arbetsmiljön har förbättrats för 6 000 årsarbetskrafter och djurmiljön har förbättrats för över 200 000 djurenheter varav ungefär hälften inom mjölkproduktionen. 491 000 personer har förändrat sitt arbetssätt efter att ha deltagit i kompetensutvecklingsinsatser. 9 600 nya arbetstillfällen har skapats. 96 000 hushåll och 13 600 företag fått tillgång till bredband.
  • 50 000–60 000 lantbrukare per år har fått ersättning för miljövänligt jordbruk. Det innebär en måluppfyllelse om över 85 procent. Antalet hektar jordbruksmark som har fått ersättning för miljövänligt jordbruk har minskat under perioden. Måluppfyllelsen är ändå nära 90 procent, motsvarande 2,1 miljoner hektar.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
174
Utgiven:
2016-09-09
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA16:19
Författare:
Anvisning: