Webbutik

Vad påverkar svensk konkurrenskraft?

Detta är en syntesrapport av de studier som ingick i projektet Jordbrukets konkurrenskraft som pågick under 2014 och 2015. Projektet syftade till att ge en sammanfattande bild av det svenska jordbrukets konkurrenskraft men samtidigt ge en varierad bild av vilka faktorer som påverkar denna. Ambitionen med detta är att skapa en större kunskap om att framtidens jordbruk ska vara konkurrenskraftigt på nationell och internationell nivå.Visa mer
Visa mindre
Sidor:
28
Utgiven:
2016-03-23
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA16:7
Författare:
Lina Bjerke
Anvisning: