Webbutik

Förstärka åtgärder mot artskyddsbrott

Rapporten innehåller en nulägesanalys där förekomsten av artskyddsbrott och myndigheters arbete mot artskyddsbrott beskrivs, Vi redovisar också förslag till åtgärder som dels syftar till att förebygga artskyddsbrott, dels till att stärka och samordna berörda myndigheters arbete mot artskyddsbrott.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
104
Utgiven:
2016-01-22
Pris exkl moms:
110 kr
Pris inkl moms:
117 kr
Artikelnr:
RA16:2
Författare:
Michael Diemer, Eva Amnéus Mattiasson
Anvisning: