Webbutik

Marknadsöversikt - mjölk och mejeriprodukter

Rapporten beskriver och analyserar marknaden för mjölk och mejeriprodukter i Sverige, EU och världen. Den redogör för historisk produktion, konsumtion, handel och priser, och blickar även framåt med grund i prognoser gjorda av olika organisationer. Rapporten beskriver även de regelverk som rör mjölksektorn.

  • Strukturförändringen i Sverige mot allt färre men större gårdar förväntas fortsätta.
  • De senaste tio åren har den svenska konsumtionen av ost ökat samtidigt som konsumtionen av mjölk och mjölkpulver minskat.
  • EU:s mjölkproduktion var rekordhög 2014. Efter att mjölkkvoterna upphörde 1 april 2015 har produktionen ökat ytterligare.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
82
Utgiven:
2016-05-04
Pris exkl moms:
52 kr
Pris inkl moms:
55 kr
Artikelnr:
RA16:11
Författare:
Ida Lingheimer Eva Jirskog Katarina Johansson Åsa Lannhard Öberg Marie Törnquist
Anvisning: