Webbutik

Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade miljöersättningar förenliga med WTO:s och EU:s regelverk?

• Resultatbaserade miljöersättningar är förenliga med WTO:s och EU:s
regelverk, och skulle kunna ersätta nuvarande åtgärdsbaserade stöd

• WTO:s jordbruksavtal kan tillåta ersättningsnivåer som fullt ut svarar
mot hur samhället värderar de miljönyttor som levereras

• EU:s regler för jordbruksstöd tillåter inte värdebaserade ersättningar
som överstiger lantbrukarnas merkostnader, medräknat eventuellt
produktionsbortfall
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
52
Utgiven:
2015-06-26
Pris exkl moms:
62 kr
Pris inkl moms:
66 kr
Artikelnr:
RA15:12
Författare:
Knut Per Hasund, Maria Johansson
Anvisning: