Webbutik

Åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark

– erfarenheter från tre avrinningsområden i Västmanland, Östergötland och Halland

Slutrapport och delrapport 2 från projekt Greppa Fosforn, 2010–2014

• Många åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark hänger nära ihop med bra dränering – frågan är inte om vattnet rinner iväg, utan hur och vad det tar med sig

• De senaste fyra åren har den genomsnittliga årstransporten av totalfosfor från pilotområdet i Västmanland varit 0,35 kg/ha, vilket är mindre än hälften av det tidigare långtidsmedelvärdet på 0,8 kg/ha. Troligen beror minskningen till stor del på att nästan all åkermark i området strukturkalkades 2010

• Stora åtgärder behöver övervägas noga. Det tar tid, ofta mer än ett år. Om andra styrmedel, t.ex. stöd, är begränsade till en viss period finns det risk att en åtgärd inte utförs alls eller utförs under olämpliga förhållanden eller på fel sätt.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
104
Utgiven:
2015-05-22
Pris exkl moms:
86 kr
Pris inkl moms:
91 kr
Artikelnr:
RA15:2
Författare:
Johan Malgeryd Lovisa Stjernman Forsberg Katarina Kyllmar Anuschka Heeb Jonas Gustafsson Anna Aurell Svensson Tette Alström
Anvisning: