Webbutik

Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling

• Inlåsningen på grund av gårdsstödet och passivt brukande är
begränsad. Samtidigt visar analyserna att strukturomvandlingen
kan avta i produktiva bygder och att markerna hävdas i mindre
produktiva bygder
• Gårdsstödet har bidragit till högre arrende- och markpriser och
därmed till lägre lönsamhet för de jordbrukare som har behov
av att arrendera eller köpa till mark
• Gårdsstödet bör utformas efter vilken typ av markanvändning
som behöver premieras i olika bygder för att bevara ett öppet
och variationsrikt odlingslandskap och behålla ett aktivt jordbruk
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
148
Utgiven:
2015-08-17
Pris exkl moms:
120 kr
Pris inkl moms:
127 kr
Artikelnr:
RA15:14
Författare:
redaktör Torben Söderberg
Anvisning: