Webbutik

Fördjupad studie av vissa projektstöd i landsbygdsprogrammet - inom diversifiering, mikroföretag och turism, perioden 2007-2010

• Den information som finns om projekten räcker inte för att beräkna
bruttoförädlingsvärde eller antal nya arbetstillfällen.

• Studien visar att projektstöd med fördel skulle kunna klassas i fem
grupper som kan användas i fortsatta studier.

• Enkätsvaren visar på att projekten har positiv betydelse för nätverk
och sammanhållning på landsbygden.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
76
Utgiven:
2014-03-06
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA13:36
Författare:
Tina Wallin, Therese Norman,
Anvisning: