Webbutik

Kan nya metoder stärka skötseln av våra ängs- och betesmarker?

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda om alternativa metoder kan utvecklas för att sköta ängs- och betesmarker. I uppdraget ingår också att ekonomiskt utvärdera alternativa användningsområden för det skördade växtmaterialet. Uppdraget redovisas i denna rapport.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
98
Utgiven:
2013-07-04
Pris exkl moms:
86 kr
Pris inkl moms:
91 kr
Artikelnr:
RA13:22
Författare:
Maria Hall Diemer, Lena Niemi Hjulfors, Camilla Lagerkvist Tolke, Maria Durling
Anvisning: