Meny
Webbutik

Blomremsor på slätten

Blomremsor i slättlandskapet kan inte ersätta artrika gräsmarker, men de är ett komplement.
Läs om hur blomremsor kan gynna pollinerande insekter, andra nyttodjur, fåglar och fältvilt.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
2
Utgiven:
2020-09-09
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR560
Författare:
Jordbruksverket
Anvisning: