Webbutik

Utvärdering av det svenska skolmjölksprogrammet 2017–2023

Utvärderingen visar att skolbarns mjölkkonsumtion har ökat, men det är svårt att säga att det är stödet till skolmjölk som har bidragit till ökningen. Skolorna menar att de skulle servera mjölk även utan stödet, samtidigt som de anser att stödet är positivt eftersom det gör det möjligt att finansiera annan verksamhet. Utvärderingen visar också att barnens kunskaper om sunda matvanor troligtvis har ökat, men inte som ett resultat av stödet. Det beror på att kunskapsinsatserna redan ingår i den svenska läroplanen. I utvärderingen framkommer även att stödet innebär ett omfattande administrativt arbete för Jordbruksverket och skolorna samt att utformningen och genomförandet skulle behöva förankras mer hos andra myndigheter. Utvärderarna rekommenderar förenklingar och utökad dialog vid ett fortsatt genomförande av programmet.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
89
Utgiven:
2023-05-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:2
Författare:
Thomas Westerberg, Louise Fabricius, Klaramaria Pollak, Sally Andersson
Anvisning: