Webbutik

Bra vallersättning och kompensationsstöd? - Hur kan olika utformningar påverka jordbruket, miljön och samhällsekonomin?

Rapporten redogör för hur vallersättningen och kompensationsstödet påverkar vallareal, areal betesmark, växtnäringsläckage, klimat, jordbrukets produktion, samt sysselsättningen regionalt och nationellt. Sammantaget ger det att kompensationsstödet är samhällsekonomiskt olönsamt. Båda stöden medför att arealen vall och antalet nötkreatur ökar kraftigt. Utredningen konstaterar dock att effekten av vallodling på biologisk mångfald är otillräckligt känd.

Resultaten kommer från modellberäkningar för perioderna 2007–14 och 2015–20.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
212
Utgiven:
2017-01-29
Pris exkl moms:
125 kr
Pris inkl moms:
132 kr
Artikelnr:
UTV16:6
Författare:
Knut Per Hasund, Lars Jonasson, Henrik G. Smith, Martin Stjernman, Paul Caplat, Klaus Birkhofer, Yann Clough, Helena Hansson
Anvisning: