Webbutik

Att ”få ut EU till köksborden”

Utvärdering av lokalt ledd utveckling genom leadermetoden i Sverige 2014–2020  

Utvärderingen visar att projekt som fått stöd inom Leader ger goda resultat på de platser där de har genomförts. Projekten upplevs som relevanta och långsiktiga samtidigt som de stärker det lokala engagemanget och dess sociala kapital. Det är dock svårt att uttala sig om projektens effekt för ett helt leaderområde. Utvärderingen konstaterar också att genomförandet av leaderprojekt har påverkats negativt av Jordbruksverket administrativa utmaningar, till exempel långa handläggningstider.Visa mer
Visa mindre
Sidor:
99
Utgiven:
2023-10-02
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:5
Författare:
Göran Hallin, Julia Karlberg, Sirje Pädam
Anvisning: