Webbutik

Modell för utvärdering av leadereffekter

Delrapport 3

Den här delrapporten ingår i ett projekt som utvärderar hur Leader påverkar landsbygdsutveckling på lång sikt. I rapporten utformas en modell för effektutvärdering inom Leader. Modellen skapas utifrån resultaten från de två första delrapporterna och utgör ett underlag som består av ett antal kriterier och hållpunkter för hur arbetet med effektmätning kan genomföras.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
40
Utgiven:
2021-05-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV21:2
Författare:
Mats Holmquist, Jörgen Johansson
Anvisning: