Webbutik

Utvärdering av det svenska landsbygdsnätverket 2014–2022

Rapporten visar att Landsbygdsnätverket är en viktig arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan offentliga aktörer, näringslivet och civilsamhället. Nätverkets medlemmar har ökat under perioden. Nätverket har också bidragit till att förbättra landsbygdsprogrammet, främst genom att stärka leaderverksamheten, bredda dialogytorna och öka kunskapen om behov och möjligheter att samverka. En utmaning för nätverket är att nå ut till den bredare allmänheten med information om landsbygdsutveckling.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
59
Utgiven:
2023-12-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:10
Författare:
Thomas Westerberg, Ylva Grauers Berggren, Angelica Åström, Julius Lybäck
Anvisning: