Webbutik

Ersättningar för fånggröda, mellangröda och vårbearbetning

Ansökningsmönster och kommunikationsbehov

Rapporten visar att den ansökta arealen för fånggröda och vårbearbetning har ökat 2023 jämfört med åren 2020–2022. Den nya ersättningen för mellangröda har en ansökt areal som är nästan lika stor som den för fånggröda. Därmed nås målen för de ansökta målvärdena för alla tre ersättningar. Intresset för ersättningarna behöver dock öka ytterligare, eftersom målvärdena höjs successivt till och med 2027. Jordbruksverket kommer därför att ta fram en kommunikationsplan för att nå ut till lantbrukarna.


Visa mer
Visa mindre
Sidor:
21
Utgiven:
2023-11-28
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV23:8
Författare:
Ellen Hill
Anvisning: