Webbutik

Utvärdering av stöd till utbyggnad av bredband

Detta är slutrapporten från utvärderingen av bredbandsstöd för svensk landsbygd. Stöd ges till accessnät, från landsbygdsprogrammet, och till ortssammanbindande nät, från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I rapporten redovisas satsningarnas betydelse för företagande, för IT-användning och för lokal utveckling på landsbygden. Vidare analyseras bredbandsstödens styrmekanismer och författarna redovisar för- och nackdelar med öppna respektive riktade utlysningar och upphandlingar.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
80
Utgiven:
2019-06-11
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
UTV19:7
Författare:
Patrik Cras, Yvonne Gunnarsdotter, Ylva Jonsson
Anvisning: