Webbutik

Vad behöver förenklas? Utvärdering av landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet

Inför starten av landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 har flera ansträngningar gjorts för att förenkla för de företag som söker stöd. Denna utvärdering görs för att kartlägga hur stödmottagarna upplevde behovet av förenklingar under programperioden 2007–2013 och för att bedöma i vilken utsträckning genomförda förändringar motsvarar det upplevda behovet. Kartläggningen gör det möjligt att senare utvärdera om genomförda förenklingar leder till att programmen blir mindre krångliga för dem som söker stöd. 

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
56
Utgiven:
2015-09-16
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
UTV15:1
Författare:
Terese Strenger, Silke Tindrebäck, Peter Sandén, Jennie Westman
Anvisning: