Webbutik

Prisutvecklingenunder de senaste åren, Svenska matvanor och matpriser

Denna rapport är en del av Jordbruksverkets rapportserie om svenska matvanor och matpriser. Syftet med rapportserien är att bidra med ett
lättillgängligt underlag och ge uppslag till fortsatta analyser i den allmänna debatten om livsmedelspriser och livsmedelskonsumtion, utifrån Jordbruksverkets verksamhetsområde.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
38
Utgiven:
2010
Pris exkl moms:
42 kr
Pris inkl moms:
45 kr
Artikelnr:
RA10:20
Författare:
Helena Lööv, Olof Sköld
Anvisning: