Webbutik

Uppföljning och utvärdering av livsmedelsstrategin - årsrapport 2024

Jordbruksverket har i uppdrag att löpande följa och utvärdera livsmedelskedjans utveckling över tid samt följa och utvärdera genomförandet av livsmedelsstrategin. Detta ska göras i samråd med berörda myndigheter. Denna rapport är en redovisning av regeringsuppdraget för år 2024.

I rapporten redovisar vi hur livsmedelskedjan har utvecklats från och med år 2016 fram till det år det finns senast tillgängliga data. Årets rapport är uppdelad utifrån hållbarhetens tre dimensioner och utgår från livsmedelsstrategins övergripande mål och det strategiska området Konsument och marknad. Rapporten har beslutats av Jordbruksverkets generaldirektör.

Här hittar du bilagor
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
88
Utgiven:
2024-03-22
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA24:3
Författare:
Elice Fällström, Frida Edström, Sandra Lindström, Charlott Gissén, Jennie Bengtsson, Åsa Lannhard Öberg och Camilla Lagerkvist Tolke.
Anvisning: