Webbutik

Intervjuundersökning av insjöfiskets behov av kompetensutveckling

Den 31 maj 2021 levererade Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten en ny gemensam strategi och sektorsspecifika handlingsplaner för yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk till regeringen. Strategin och handlings¬planerna skapar en gemensam målbild och en tydlig inriktning för utveckling av svenskt fiske och vattenbruk.

Strategin lyfter bland annat behovet av bättre kunskap, kompetensutveckling och kommunikation till stöd för förvaltning och näringarnas utveckling. Handlingsplanen för utveckling av svenskt yrkesfiske består av 17 åtgärder där en är utbildning och kompetensutveckling. Jordbruks¬verket har inom ramen för den åtgärden beslutat att kartlägga yrkesfiskares behov av kompetensutveckling inom insjöfisket.

Jordbruksverket har inom ramen för den åtgärden beslutat att upphandla en kartläggning av yrkesfiskares behov av kompetensutveckling inom insjöfisket.
Uppdraget att kartlägga kompetensbehoven gavs till Tirahoms Fisk AB.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
27
Utgiven:
2023-06-15
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
RA23:7
Författare:
Anvisning: