Webbutik

Jordbrukets utveckling i norra Sverige under åren 2018 - 2022

Detta är en rapport om det nationella stödet till jordbruk i norra Sverige som
vart femte år skickas till EU-kommissionen.

Rapporten redovisar hur mycket stöd som har betalats ut till
produktionsgrenarna mellan år 2018 och 2022. I rapporten ges också en analys
av landsbygdens utveckling i norra Sverige och de effekter som stödet har haft i områdena.

Den största delen av det nationella stödet ges till produktion och transport av
komjölk. Nationellt stöd betalas också till produktion av getter, slaktsvin, smågrisar, ägg, potatis, bär och grönsaker.
Visa mer
Visa mindre
Sidor:
80
Utgiven:
2023-06-12
Pris exkl moms:
72 kr
Pris inkl moms:
76 kr
Artikelnr:
RA23:11
Författare:
Frida Edström, Maria Johansson, Thord Karlsson och Julia Marcopoulos.
Anvisning: