Webbutik

Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden - ett stödverktyg

Jordbruksmark är en ändlig resurs som i ett långt perspektiv kommer att vara ovärderlig för jordens samlade befolkning. Vi behöver därför hitta strategier och åtgärder som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden. Kommunerna har här en nyckelroll med sina möjligheter till fysisk planering i översiktsplaner och detaljplaner. Något vi kanske inte alltid tänker på är dock att bevarandet av jordbrukslandskapet bygger på att det brukas.

Stödverktyget ger konkreta exempel på hur kommunen kan arbeta för att bevara jordbruksmarkens olika värden i sin fysiska planering.

Läs också om hur många värden som kan tillskrivas jordbruksmarken i Jordbruksmarkens värden och om de olika verktyg kommunen kan använda för att bevara jordbruksmarken, hålla den i drift och utveckla jordbrukslandskapens värden i Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden.

Visa mer
Visa mindre
Sidor:
20
Utgiven:
2015-06-29
Pris exkl moms:
0 kr
Pris inkl moms:
0 kr
Artikelnr:
OVR358
Författare:
Madeleine Granvik, Anders Larsson
Anvisning: